เซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดบกพร่อง

การกลายพันธุ์ปิดการใช้งานการตรวจสอบตัวสะกด “กลไกการจำลองแบบจะทำให้การติดขัดเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสะสมจะทำให้ดีเอ็นเอเสียหาย แต่น่าเสียดายที่การแทรกแซงเพื่อแก้ไขกลไกการจำลองแบบเป็นเรื่องยาก ยีนบำบัดซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติในเลือดอื่น ๆ จะต้องมีการแยกเซลล์ไขกระดูกการแก้ไขและย้ายกลับไปยังผู้ป่วย

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยากลำบากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีเซลล์ไขกระดูกที่บอบบาง การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่แตกต่างกันไป นักวิจัยได้ใช้โมเดลเมาส์ของ FA ที่ไม่มี Fancd2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่สำคัญในเส้นทางของ FA คล้ายคลึงกับผู้ป่วยโรคเอดส์หนูแสดงความเสียหายของดีเอ็นเอและกิจกรรมของเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดบกพร่อง นอกจากนี้เซลล์ไขกระดูกยังไม่สามารถปลูกถ่ายได้ดี Tong และเพื่อนร่วมงานพบว่าการยับยั้งโปรตีนที่เรียกว่า Sh2b3 / Lnk ช่วยฟื้นฟูความสามารถของเซลล์ไขกระดูกที่ผิดปกติในการปลูกถ่ายและเติบโตในไมโคร ยับยั้ง Lnk ยังช่วยเพิ่มการแพร่กระจายและการอยู่รอดของเซลล์เม็ดเลือดและความสมบูรณ์ของจีโนมที่ดีขึ้น